Reinventing Organizations

fred laloux

Organisaties als gestructureerde machines hebben afgedaan.

Nog nooit hebben we het spanningsveld tussen organisaties als gestructureerde machines en organisaties als levende systemen zo sterk gevoeld als vandaag. Een Whole Brain Leader is op zoek naar de beste manier om zijn organisatie en teams vorm te geven. In het boek “Reinventing Organisations” geschreven door Frederic Laloux, vinden we inspirerende verhalen en concrete tips van pionier organisaties die er reeds in slagen om met dit spanningsveld aan de slag te gaan. Zo worden in dit boek voorbeelden gegeven van organisaties die hiërarchische structuren ombuigen naar zelf organiserende teams, functieomschrijvingen omzetten in vloeiende rolomschrijvingen, of nog besluitvorming vanuit de top vertalen naar een gedecentraliseerde besluitvormingsproces.

Deze organisaties hebben gemeen dat ze drie fundamentele doorbraken waarmaken binnen hun manier van samenwerken, namelijk:

  • Zelf management (self management),
  • Heelheid (wholeness)
  • Zinvolle bijdrage leveren (evolutionary purpose)

Via zelf management slagen ze erin om op grote schaal mensen in een systeem van samenwerking te laten funtioneren zonder hiërarchie of de verlamming van consensus.

Ten tweede hebben ze een set van practices dat hen uitnodigt om mensen vanuit hun “hele zijn” of wie ze zijn als mens, met al hun gedachten, emoties en inspiraties, aan te spreken en niet alleen op vlak van hun professionele compenties of talenten.

En als derde zijn ze niet zo gefocused op het proberen voorspellen van de toekomstige bedrijfssituatie en deze trachten te controleren maar gaat de energie meer naar wat de organisatie wil worden, welke bijdrage het wil leveren aan de wereld. Ze beroepen zich hierbij op ratio en intuïtie om daarin antwoorden te bieden.

Het spreekt voor zich dat er ook randvoorwaarden zijn om dit waar te maken. Je verwacht misschien dat het te maken heeft met de sector waarbinnen de organisatie actief is of met de grootte van de organisatie. Niets is minder waar, alsdus volgens het onderzoek van Frederic. De voorwaarde om dit mogelijk te maken is afhankelijk van… de top leiders en hun persoonlijke ontwikkeling. Tijd voor Whole Brain Leaders! Verandering is onvermijdelijk,

Verander jij de wereld om hem beter achter te laten, dan je hem gekregen hebt?

Kathleen Jooris

 

Posted in: