Whole Brain Leadership Workshop Advanced

Zie, voel en ervaar het …

Recent kreeg ik een uitnodiging om een prototype Whole Brain Leadership opleiding te volgen van Consense.

Ik sta wel open voor een experiment en ontdek graag iets nieuws. Beide dames, Kathleen Jooris & Ann Noppen, heb ik altijd als een soort van inspirerende rolmodellen gezien. Bovendien zijn de voorbije maanden immers zo druk geweest dat ik graag 2 dagen reserveer om dit te beleven.

… JA! Ik wil graag komen antwoord ik Ja!

Met een open mindset, nieuwsgierig en met een gevoel van niets moeten vertrek ik richting Kapelle op den bos. Even tijd voor mezelf.

We starten de 2 daagse met een inzicht dat ik deel : Leiding geven is vaak gedomineerd door analytische denkwijze en levensopvatting (strategische visie, managen van werkprocessen, inhoudelijke expertise & competentie, beslissen).

In een wereld waar veel analytische & operationele taken geautomatiseerd worden, waar robots meer en meer ingeschakeld worden, is enkel deze analytische / rationele / linksbreinige benadering niet meer toereikend.   We leven in een volatiele, onzekere en ambigue context.

Inspelen op het niet-weten is de skill van de toekomst.

In dit ideeëntijdperk, moeten we in een breder perspectief leven en werken. Een perspectief, waarbij naast de leiderschapsvaardigheden je hele brein inzet en ook beroep doet op je empathie, je creativiteit, zelfreflectie, connecteren in vertrouwen en kwetsbaarheid.

Op basis van een kwalitatieve studie bij leiding gevenden, hebben Kathleen & Anne een Whole Brain Leadership model ontwikkeld.

Uniciteit & Purpose zijn alvast de eerste thema’s waar we induiken.

Beelden, foto’s een sculpture oefening helpen onze uniciteit te ontdekken in relatie tot onze leiderschapsstijl, deze uitvergroten, spiegelen en benoemen vormen de basis van een diepgaande zelfreflectie.

Daarnaast staan we stil bij onze purpose op basis van intense gesprekken met de andere deelnemers. Bij de visualisatie oefening dommel ik in. Eye opener … mijn hoge energie niveau dat meestal op hoge toeren draait, komt nu in een totale staat van ontspanning.

De andere thema’s die in het model een centrale plaats kennen zijn Mental Agility, Hartconnectie, Intuitie. Deze staan ten dienste voor meer impact via Storytelling , Connectedness en Partner Ability. Deze thema’s werden aangeraakt via begeleide oefeningen en inspirerend beeldmateriaal.

 Mental Agility of je hersenen inzetten in functie van de uitdaging.

Dit ontdekken we, vanuit het vergroten van de kennis en bewustzijn van neuro cognitieve patronen.

Ons emotionele brein, het limbisch systeem is het primitiefste deel van ons brein (Fight, Flight, Freeze). Deze instinctieve reacties kennen we allemaal. Ja tot daar ben ik alvast mee ! Dat zijn zo typisch de reacties die we tonen in ‘the heat of the moment’.

Daar naast hebben we in dit limbisch brein een paleolimbisch gedeelte (macht, hierarchie in groep) en neolimbisch brein (emoties, temperamenten en karakters). Dit limisch brein is eigenlijk onze automatische piloot en verbruikt weinig energie bij makkelijk operationele taken. Dit brein is eigenlijk voor 80% van de tijd aan het werk.

Prefrontale cortex wordt ingezet voor complexere, moeilijke taken, verbruikt meer energie, is traag en is adapatief. Dit gedeelte van de hersenen spreken we aan bij complexe problemen, plannen maken, creativiteit en toekomstgerichtheid. Deze prefrontale cortex ageert als een filter op onze impulsen, functioneert in het hier en nu en biedt mogelijkheid om sereen te reageren zelfs in uitdagende en stressvolle situaties.

De uitdaging ligt dus in het kunnen schakelen naar een adaptieve mentale modus en daarvoor leren we enkele eenvoudige toepassingsoefeningen aan.

Wat neem ik nog mee ?

Your intuition feels what your eyes can’t see.

Recognize your emotions and where you feel them in your body.

Peter Principle of emotions: if you can’t cope with your & others emotions you can get stuck in your career.

Storytelling is the most powerful way to put your ideas into the world today and connect with others.

Posted in: