maart 2015

Monthly Archives

  • Reinventing Organizations

    Organisaties als gestructureerde machines hebben afgedaan. Nog nooit hebben we het spanningsveld tussen organisaties als gestructureerde machines en organisaties als levende systemen zo sterk gevoeld als vandaag. Een Whole Brain Leader is op zoek naar de beste manier om zijn organisatie en teams vorm te geven. In het boek “Reinventing Organisations” geschreven door Frederic Laloux, […]