Wat moeten leiders met duurzaamheid in hun onderneming?

De afgelopen periode hebben we ervaren dat ondernemen vanuit louter egocentrisme en materialisme niet werkt. De bankcrisis, depressies en klimaatsveranderingen hebben ons dat geleerd.

Vanuit onze projecten bij Consense zien wij dat leiders stappen willen zetten naar duurzaam ondernemerschap met een goede balans tussen egocentrisme en de oriëntatie op de ander en materialisme en het immateriële.

2.6

Klaas van Egmond, hoogleraar in Milieukunde, sluit goed aan bij onze aanpak met whole brain leaderschip. Van Egmond stelt immers dat alle economische, ecologische en sociale vraagstukken die er vandaag zijn op wereldschaal, een oplossing kunnen vinden door ze in het perspectief van de menselijke beschaving te plaatsen.

De evolutie van de menselijke beschaving ontwikkelt zich, volgens Van Egmond vanuit twee oriëntaties. De gerichtheid op zichzelf of op de ander, en de gerichtheid op het materiële of het immateriële. Als mens hebben we alle vier de elementen in ons tegelijk. Alleen doordat we niet alles tegelijk kunnen combineren vluchten we naar één van de elementen. We zijn onze auto…We zijn lid van de kerk, we zijn onze driften…

De opdracht van leiders is waarden neer te zetten in hun organisatie die rekening houden met het individuele, het collectieve, het materiële en het immateriële. En daar een goede balans in te vinden. Het duurzaam ondernemen betekent dat je een organisatiecultuur ontwikkelt die hieraan voldoet.

Dit betekent dat je als leider bijvoorbeeld medewerkers carrière kansen biedt en tegelijk de teamspirit stimuleert. En zorg je ervoor dat je medewerkers goede arbeidsvoorwaarden hebben en ook bijvoorbeeld een sabbatical kunnen nemen om een boek te schrijven of deel te nemen aan een duurzaam project als vrijwilliger.

Dit waardenpatroon in organisaties willen wij graag helpen ontwikkelen door middel van whole brain leadership in een transitie periode van leiderschap.

Ann Noppen

Posted in: